/
1.
00:44
2.
3.
03:04
4.
04:26
5.
03:38
6.
04:34
7.
03:20
8.
02:30

credits

released December 31, 2016

tags

tags: pop Spain

license

about

Marrones Burócratas Spain

Holi.

contact / help

Contact Marrones Burócratas

Streaming and
Download help

Track Name: Estou Sentado Nunha Sala
Estou sentado nunha sala distinta da que ti estás agora. Estou a gravar o son da miña voz e vou reproducila neste cuarto unha e outra vez ata que as frecuencias de resonancia da sala se reforcen entre elas, de modo que calquera aspecto do meu discurso, agás, se cadra, o ritmo, sexa destruído.
Track Name: Claqueta
Claqueta
Pértiga
Megahercio
Reverb
Fase
Room Tone
Clip
Foley
Fase
Ganancia
Dinámica
Fase
Fader
Forma de Onda
Ambiente
Room Tone
Claqueta
Track Name: Carnitina
Macrófago
Íleon
Macrófago
Carnitina
Betaína
Track Name: Paso Banda
Curtosis
Impulso
Decibelio
Hidrófono
Impulso
Decibelio
Paso Banda
Curtosis
Paso Banda
Decibelio
Hidrófono
Paso Banda
Impulso
Decibelio
Paso Banda